Atölyeler

  • MEDENİYET ATÖLYESİ

Dr. Savaş Ş. BARKÇİN

     1966’da Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra girdiği Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1989’da mezun oldu. 1989’da başladığı devlet hizmetini uluslararası ilişkiler, strateji, siyasal iletişim alanlarında çeşitli uzmanlık, idarecilik ve danışmanlık görevlerinde 2018 başında emekli olana dek sürdürdü. Bu arada 1996 yılında ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’nde dünya tarihi ve teorisi alanında yüksek lisans yaptı. 2001 yılında ise Bilkent Üniversitesi’nde siyaset felsefesi doktorasını tamamladı.

     Türkçe ve İngilizce makaleleri vardır. Muhtelif üniversitelerde yarı zamanlı çeşitli dersler vermektedir. Bugüne dek verdiği dersler:

  • İZU (2016’dan günümüze): İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti (ortak ders), Türk Kültür Tarihi, Medya ve İletişim (ortak ders), Dünya Kenti İstanbul ((ortak ders), Istanbul A World City (ortak ders), Uluslararası Hukuk I ve II, Hukuk ve Etik.
  • Şehir Üniversitesi (2016-2019): Kamu Yönetimi, Media and Foreign Policy, Music and Civilization (ortak ders), Bureaucracy.
  • Gazi Üniversitesi (2014): Müzikte Güfte (Yüksek lisans)
  • Atılım Üniversitesi (2005-2006): Kamu Yönetimi (Yüksek lisans)
  • Bilkent Üniversitesi (2001-2003): Bureaucracy, Public Policy, Politics of Organizations.
  • Hâlen müzikten siyasete kadar birçok alanda konferanslar vermektedir. Fikir ve yazı mesaisi daha ziyade müzik, tarih, edebiyat, düşünce, siyaset ve kültür alanlarındadır. Müzik albümleri, televizyon programları ve belgeseller üretmiştir. Klasik Türk musikisi alanında beste ve güfteleri; klasik, halk tarzı ve serbest üslupta şiirleri, denemeleri, çocuk masalları, mizah yazıları ve kısa hikâyeleri vardı.

     Yayınlanan eserleri: Modern Dünyada Geleneksel İslâm (Seyyid Hüseyin Nasr’dan tercüme, İnsan, 1989), Şlop, Tembel Tekin, Evin Cini (Semerkand Çocuk, 2001), Görünmeyen Umman: Ahmed Avni Konuk (Klasik, 2009), 40 Makâm 40 Anlam (Merkez Bankası yayını, 2011), Rumeli: Bir Müzik Seferi (İMKB yayını, 2012), Kalemin Dilinden (Avea yayını, 2012), Dîvân-ı Zerefşân (Litera, 2013), Şehirler ve Sesler (TİKA yayını, 2014), Gönül Dağı: Neşet Ertaş’ın Gönül Dünyası (Erdem, 2015), Kalbin Aklı (İnsan, 2016), Bir Kutlu Sefer (İnsan, 2017), Gönül Makâmı (İnsan, 2017), Medeniyet Aklı (Mostar, 2017), Osmanlı Aklı (Mostar, 2018), 40 Makâm 40 Anlam (tekrar basım, Ketebe, 2019), Yön ve Yol (2020), Anadolu İrfânı (Mostar, yayına hazırlanıyor).

AMAÇ VE HEDEF: Bu atölyenin hedefi; genellikle soyut düzlemde kalan medeniyet kavramının nasıl inşa ve ihyâ edileceğini öğrencilerin kavrayışına açmaktır. Ayrıca öğrencilerin kavradıkları ilkeler üzerinden medeniyetimizi nasıl ihya edeceğine dair ilk elden tecrübe sahibi olmasına imkân vermektir.

İÇERİK: İlk iki derste medeniyetimizin içinde bulunduğu durum anlatılacaktır. Daha sonra medeniyeti ihyâ amacıyla geliştirilen 6T Yöntemi ile medeniyetimizin üç sembolik unsuru olan sadaka taşı, kuş sarayı ve sebil konuları üzerinde durulacaktır.

     Son üç derste öğrenciler alt çalışma gruplarına ayrılacak ve bizim rehberliğimizde medeniyetimizi oluşturan ilkeleri ve değerleri muhafaza ederek günümüzün kuş sarayını, sadaka taşını ve sebilini tasarlayacaklar. Gruplar tasarımlarını resim, eskiz, maket, canlandırma, sunum gibi araçlarla somutlaştıracak ve diğer öğrencilere sunacaklar. Her bir alt grubun sunumunun ardından genel bir tartışma yapılacak. Böylece projeler ortaya çıkacak.

SEZAİ KARAKOÇ ATÖLYESİ
Yazar Saadettin ACAR

     1974’de Mardin Nusaybin’de doğdu. İlköğretim eğitimini doğup büyüdüğü Nusaybin Tandır Köyü’nde ardından Mardin Cumhuriyet Ortaokulu ve Şanlıurfa Davut Zeki Akpınar Lisesi’ni bitirdi. 199 yılında Sakarya Üniversitesi GMYO Bilgisayar bölümünden mezun oldu. Yaklaşık sekiz sene medreselerde Arapça olarak eğitim alan yazar, yayınevlerinde danışmanlık yapmış ve farklı kitaplarda editör olarak çalıştı. Bir süre Yerel Frekans Gazetesi Genel Yayın yönetmenliğini üstlendi. 200-2004 yılları arasında Eminönü Belediye Başkanlığı basın ve Kültür Danışmanlığı yaptı. 2004 senesinde ulusal yayın yapan Marmara FM’in genel yayın yönetmenliğine getirildi.

     İlk yazısı 1996 yılında Vakit Gazetesi kültür-sanat sayfasında yayımlandı. Daha sonra uzun süre bu sayfada yazılar yazdı (1996-1999). Bir dönem Yeni Şafak’ta yazıları çıktı. 2002 yılından sonra Millî Gazete’de haftalık yazılar yazdı. Yazılarını önemli ölçüde yazı işleri müdürü olduğu Kırklar Dergisinde (2000-2005), “Turist”, “Kişisel Gelişim”, “Vuslat”, “Yansıma”, “Okuntu” gibi dergilerde yayımladı. Marmara FM’de “Kalanlar” adlı bir radyo programı yaptı.

     Bugüne kadar Sıkı Adamlar ve Güzel Şahitlik isimli kitapların altına imzasını atan yazar günümüzde İlim ve İrfan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

MEDYA OKUR – YAZARLIĞI ATÖLYESİ
Gazeteci-Yazar Ersin ÇELİK

     1982’de, Kocaeli’ne bağlı Yuvacık kasabasında doğdu. 2002 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini Bartın Üniversitesinde sosyoloji bölümünde tamamladı. Gazeteciliğe 2005 yılının Temmuz ayında “Gerçek Hayat” dergisinde başladı. Burada 2 yıl süreyle; stajyerlik, muhabirlik ve editörlük yaptıktan sonra 8sutun.com sitesi ile internet gazeteciliğine geçiş yaptı. 2007 yılında Haber7.com’da editörlüğe başladı ve köşe yazarlığı yaptı.
   

     2009-2011 yılları arasında Marmara FM’de “Ne Dersin” isimli bir radyo programı hazırlayıp sundu. Üsküdar Belediyesi’nin yayın organı olan “Genciz Biz” dergisinde medya eleştirileri kaleme aldı. 2012’nin Eylül ayında Haber7.com’dan ayrılarak Yeni Şafak’ta İnternet Şefi olarak göreve başladı. 2015 yılının Temmuz ayında terfi alarak Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirildi. Şu anda İnternet Yazı İşleri Müdürü ve Yeni Şafak Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini birlikte yürüten Çelik, yenisafak.com’da haftalık yayınlanan “Gerçek Hayat” ve “Cins” dergilerinde köşe yazıları kaleme alıyor.
     

     Anadolu Ajansı çatısı altında kurulan Haber Akademisi’nde Yeni Medya ve Sosyal Medya dersleri veren Çelik, İstanbul Medya Akademisi’nin eğitmen kadrosunda da yer alıyor. Medya Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Medya Platformu’nun kurucularından olan Ersin Çelik, İmam Hatipler Derneği Önder’in de Yönetim Kurulu’nda yer alıyor.

ŞİİR-EDEBİYAT ATÖLYESİ

Prof. Dr. Nurullah GENÇ

     9 Eylül 1960 tarihinde Erzurum’un Horasan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Horasan’da, liseyi ve üniversiteyi Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1984 yılında aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak girdi. Akademik hayatına Para ve Banka dersi vererek başladı. Yönetim ve Organizasyon alanında çalışan Genç, 1990’da doktor, 1995’te doçent, 2001 yılında profesör oldu. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesine geçti ve orada 7 yıl çalıştı.

     1994-2013 yılları arasında kamu ve özel sektör kuruluşlarına işletme yönetimi alanında danışmanlık hizmetlerinde bulundu. Çok sayıda işletmenin reorganizasyonunu gerçekleştirdi ve stratejik planını yaptı. Aile işletmelerine ortaklık bilinci ve yapısı hususunda hizmet verdi, aile anayasaları hazırladı. Kişisel gelişim seminer ve konferansları gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesinin stratejik planlama çalışmalarında bulundu. Bologna Eşgüdüm Komisyonunda yer aldı.
2010 yılında emekli oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesinde çalışmaya başladı. Bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerinde bulundu. İstanbul Ticaret Üniversitesinin 2012-2017 Stratejik Planı’nı hazırlama kuruluna başkanlık etti.

     Liderlik Analizi, Yönetim Sanatı, Stratejik Yönetim, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Davranış başta olmak üzere lisans ve lisansüstü düzeyde pek çok ders verdi.
Ulusal ve uluslararası kongrelere bildiriler sundu ve makaleleri yayınlandı.
2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı ve Kurul Başkan Vekili olarak 2015 Şubat ayında görevinden ayrıldı.
Satrançla da ilgilenen Genç, Erzurum satranç şampiyonu oldu ve Türkiye satranç liginde oynadı.
     

      1980 yılından itibaren pek çok edebiyat dergisinde şiirleri ve yazıları yayınlandı. 1979 yılında “Hicret” isimli şiiri ile MTTB Hicri 1400 Şiir yarışması Birincilik Ödülünü aldı. 1990 yılında “Yağmur” isimli şiiri ile TDV Na’atı Şerif Büyük Ödülüne lâyık görüldü. 1993 yılında, son zamanlarda kamuoyunda “Tasalanma Yiğidim” olarak da bilinen “İnkılaba Az Kaldı” isimli şiiriyle MGV Gençlik Marşı Birincilik Ödülüne layık görüldü. 1998 yılında Tuzla Belediyesi Gül Şiirleri Armağanı Büyük Ödülünü kazandı. 1999 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçildi. Sanat-edebiyat ve fotoğraf sanatı alanında yukarıda zikredilmeyen çok sayıda ödülü, çeşitli mesleki eserleri, şiir kitapları ve romanları bulunmaktadır.

     Prof.Dr. Nurullah Genç, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktadır.