Huzur ve İnanç

Şemsi Sivasi Türbesi Ünlü mutasavvıf, âlim ve şair Şemseddin Sivasî ile yakınlarının yattığı türbe “1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden...

Köse Süleyman Türbesi Türbe olan Köse Süleyman Ziyaret Tepesinde, halk tarafından taşların üst üste konmasıyla yapılmış. 1 m yüksekliğinde üzeri...

Kadı Burhaneddin Türbesi Sivas’ta kurulan Kadı Burhaneddin Devleti’nin kurucusu Kadı Burhaneddin Ahmed’in de bulunduğu önce bakımsız olan beş-altı mezarlık sonradan...

Abdülvahabi Gazi Türbesi Abdulvahap Gazi, Emeviler döneminde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılmış ünlü bir ordu komutanıdır. Doğum tarihi...