Şirketimiz faaliyetlerini ile aşağıdaki temel hedef ve amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
Turizm potalsiyelini artırmak amacıyla, bu alanda çalışanların kişisel eğitim, bilgi ve donanımlarına odaklanarak yetenekleri geliştirmek ve kaliteli hizmet anlayışını benimsemekdir.
Sivas’ın tarihi açıdan sahip olduğu değerleri, Türkiye ve dünya’ya tanıtarak simge şehir yapmak,

Sivas’ı kültür, sanat ve eğitim alanlarında,Türkiye‘nin önemli merkezlerinden bir haline getirmek,
Sivas ‘ın tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması ve bilinirliğinin arttırılmasını sağlamak,
Sivas ziyareti deneyimlerine çeşitlilik kazandırılması ve bununla orantılı olarak yerli ve yabancı turist sayılarının artırılması,
Sivas şehir merkezinde bulunan halkımız için, yaşam kalitesinin arttırılması,
UNESCO dünya miras listesine Sivas’ın değerlerinin eklenmesi için çalışmalara yapılması, var olanın, turizm kaynakları için cazibe etkisinin arttırılması,
Sivas’ın dünya ile entegre bir şehir haline getirilmesi,
Sivas merkez ve tarihi bölgeleri için paydaşlarımızla müşterek, katılımcı ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturulması,
Sivas şehir merkezinde bulunan halkımız için, yaşam kalitesinin arttırılması,
Şehir ekonomisi ve istihdamın arttırılmasına yönelik projeler geliştirmek,
Bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve şehrimizin ulusal ve uluslararası platformda alacağı payı artırmak,