Başvuru Sonuçları

Şehir Akademisi Başvuru Sonuçları

SİVAS ŞEHİR AKADEMESİ 2022 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI

Sivas Şehir Akademisi 2022 bahar dönemi atölyelerine hak kazanan adaylarımız, atölye başlıkları içerisinde açıklanmıştır. Ön başvuruda eksik evrakları bulunan adaylarımız kayıt esnasında eksik evraklarını getirmeleri gerekmektedir. Kayıtlar Sanayi Mektebi Müzesi’nde gerçekleştirilecektir. Gerekli evraklar ve atölye kayıt tarihleri şu şekildedir;

Kayıt İçin Gerekli Evraklar;

  • Kimlik fotokopisi (1 adet)
  • Mezuniyet belgesi (1 adet)
  • Vesikalık fotoğraf (1 adet)

Atölye Kesin Kayıt Tarihleri;

  • Medeniyet Atölyesi: 28.02.2022
  • Sezai Karakoç Atölyesi: 01.03.2022
  • İletişim ve Yeni Medya Atölyesi (Medya Okur-Yazarlığı): 02.03.2022
  • Şiir-Edebiyat Atölyesi: 03.03.2022

Not: Bu tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylarımızın yerine yedek listedeki adaylarımız çağrılacaktır. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylarımız ayrıca mesaj-mail yoluyla da ayrıca bilgilendirecektir.

MEDENİYET ATÖLYESİ (Dr. Savaş Ş. BARKÇİN)

S.NO

AD – SOYAD

DURUMU

1

K***ran K**A

ASİL

2

Ö**ül D**AN

ASİL

3

Hu**ye G**MEZ

ASİL

4

A**et Za**t E**AŞ

ASİL

5

R***ysa Ç***YAZ

ASİL

6

N**can Y***CI

ASİL

7

Mü***ver B***TOĞLU

ASİL

8

G***ah T**AR Tİ***

ASİL

9

A***gül C***UN

ASİL

10

Ş**da TÖ** Y***K

ASİL

11

S**ih H***i Ö**EL

ASİL

12

Fu***nur ÇON***

ASİL

13

M***et K**A

ASİL

14

Ö**e Ş**İN

ASİL

15

S**a M***AHID

ASİL

16

S***ra Y**UZ

ASİL

17

M**at K**TAL

ASİL

18

A**et Tu*** A***NPARA

ASİL

19

B***ül S**R

ASİL

20

E**e D***BAŞ

ASİL

21

H**de Ş***ye S**TA

ASİL

22

Hu***tullah NA***I

ASİL

23

Hü***nur ŞE***ET

ASİL

24

M***h V**i G**ER

ASİL

25

M***em G***EPE

ASİL

26

Se***atullah T**ORİ

ASİL

27

Se** N*r D**İR

ASİL

28

So**ül Y***CI

ASİL

29

Sü***ye ER*** A**UN

ASİL

30

Ze***p Nu* GÖ***AN

ASİL

31

Sel**n DE***İOĞLU

ASİL

32

K**ra T**İZ

ASİL

33

Na**fe Ö**L

ASİL

34

Sü***ye P**AT AR***N

ASİL

35

B**ak D***RBAŞ

ASİL

36

B**cu Şİ**AN

ASİL

37

H**il İ***him İB***K

ASİL

38

S**ap U**Ş

ASİL

39

Mu***med İ**E

ASİL

40

Y**uf B**TA

ASİL

41

El** S**e G***LAN

YEDEK

42

Oğ***an DE***ĞLAN

YEDEK

43

Ay**ke Gö***n T***ILDIZ

YEDEK

44

H**al DA***YAN

YEDEK

45

S**ih YA***ER

YEDEK

ŞİİR-EDEBİYAT ATÖLYESİ (Prof. Dr. Nurullah GENÇ)

S.NO

AD – SOYAD

DURUMU

1

Fat** ÖZER***Ç

ASİL

2

N**o NEMSI****RIDZE

ASİL

3

S**ma C**UR

ASİL

4

Or***ul ÇO**N

ASİL

5

Hü***in Y**MAZ

ASİL

6

Z**nep G**ÇE

ASİL

7

Bet** C**KUN

ASİL

8

Müj*** K**INÇ

ASİL

9

T**ir G**AY

ASİL

10

B**ül H**GÜL

ASİL

11

F**ih ARS***

ASİL

12

F**ide Ze***p Y***FOĞLU

ASİL

13

Hab** B**TAŞ

ASİL

14

S***yra M***UL B**DUR

ASİL

15

İ**met K**AGÖZ

ASİL

16

K**an K*RA

ASİL

17

M. A**f DA***VİREN

ASİL

18

Ers** A**LAN

ASİL

19

M**tem ÇA*** Ç**TÇİ

ASİL

20

M**yem K**E

ASİL

21

 M**ut K***KAŞ

ASİL

22

 Mu***med Se** K***INÇ

ASİL

23

N***ihan Hu** Y***T

ASİL

24

Öm** T**EL

ASİL

25

R**iye T**TAN

ASİL

26

Sal** S***hattin K***DAĞ

ASİL

27

S**ai D**AN

ASİL

28

Sü***ye ALA***AN

ASİL

29

T***han A**LAN

ASİL

30

Yıl***ım KAR**A

ASİL

31

Z**eyde K***USUZ

ASİL

32

Yav** P*LA

ASİL

33

 M***afa T*RK

ASİL

34

Z**ra G***ÜLÜ

ASİL

35

Mu***med Kür*** KOÇ**

ASİL

36

Mü**hit D**İR

ASİL

37

Sel** Na* SA***AYA

ASİL

38

Ş**ma AK**Ş

ASİL

39

Ah**di D**an ALI*

ASİL

40

A***gül ELDE*** K**E

ASİL

41

B**ra K**GİN

YEDEK

42

Me**ke K**ra K**AK

YEDEK

43

Ö**r Fa**k ÖZ***K

YEDEK

44

B**ak B***EMİR

YEDEK

45

Erk** G**BÜZ

YEDEK

SEZAİ KARAKOÇ ATÖLYESİ (Yazar Saadettin ACAR)

S.NO

AD – SOYAD

DURUMU

1

Şe**y ŞA***OĞLU T**

ASİL

2

M**ahat SU**MIŞ

ASİL

3

G**süm Ç***ŞKAN

ASİL

4

Şu**ip TA*

ASİL

5

S**at DÖ***SÖZ

ASİL

6

F**da GÖR***Ü

ASİL

7

So**ül K**A

ASİL

8

 R**iye T**AN

ASİL

9

 Şe**i G**BÜZ

ASİL

10

A** İ**an B**GAN

ASİL

11

B**za Bur** F**EK

ASİL

12

Dil**a B**LI

ASİL

13

D**gu ÇA*

ASİL

14

M**ve ÖZ**LİK

ASİL

15

M***han BOZK***

ASİL

16

M***afa A**IN

ASİL

17

N**al G**LE

ASİL

18

R**ia AK*Y

ASİL

19

R***zan K**IÇ

ASİL

20

Z***ikar G**ÜR

ASİL

21

Haf** Nu* K*YA

ASİL

22

H**al ÇO**N

ASİL

23

Mu***fa BO**EPE

ASİL

24

On***an K*YA

ASİL

25

Özl** B***AT T***KÇİ

ASİL

26

Ş**gül K**T

ASİL

27

Em** B**İR

ASİL

28

Se**ra Y**UZ

ASİL

29

İ*ci ER**NÇ

ASİL

30

T**ba K**IÇ

ASİL

31

Muh***ed D**EKSÖZ

ASİL

32

Tuğ** TE****İOĞLU

ASİL

33

Bah** S**LU

ASİL

34

H**ice CEY**N

ASİL

35

Hay***nisa M**CAN

ASİL

36

Kudr** Ş***a Y**DIZ

ASİL

37

Z**nep Y***IRIM

ASİL

38

Muh***ed D**AN

ASİL

39

B**ra N*r BAŞ***AR

ASİL

40

Kü**a K**ÜK

ASİL

41

Az**e D**İR

YEDEK

42

B**ir Çİ**EM

YEDEK

43

E*ru BİN**İ

YEDEK

44

Rab** T**UN

YEDEK

45

H**ice C**ECİ

YEDEK

İLETİŞİM VE YENİ MEDYA ATÖLYESİ (Gazeteci-Yazar Ersin ÇELİK)

S.NO

AD – SOYAD

DURUMU

1

M***nur B***AĞ

ASİL

2

M**taz H**an Ö**L

ASİL

3

S**a KOÇ**

ASİL

4

Sem***r K**A Ş**İN

ASİL

5

N** EM***LU

ASİL

6

İk** M***em ÇE**K

ASİL

7

F**ih U*AŞ

ASİL

8

Ha**ce K**ra AK**L

ASİL

9

M**ve KAR***PE

ASİL

10

Özg** G**SU

ASİL

11

S**a DO**N

ASİL

12

A**et HA***MİR

ASİL

13

Mu***med SA**I

ASİL

14

Ay** KOC**AN

ASİL

15

B**za KE***N

ASİL

16

Buk** AĞ*Ç

ASİL

17

Do***can K**U

ASİL

18

Er** KA****YALI

ASİL

19

Fa**ma N** BA**Y

ASİL

20

Ha***e NİL*** A**AŞ

ASİL

21

M**ve AK**YA

ASİL

22

M***afa YA**R

ASİL

23

Ni* G**LÜ

ASİL

24

S*na S***NER

ASİL

25

S**dar G**ER

ASİL

26

Sü***man G**ER

ASİL

27

Y**us Em** U***AĞ

ASİL

28

B**ak Ş**İN

ASİL

29

E**er AC*R

ASİL

30

M**ve AĞ****MİZ

ASİL

31

S**an Ö**AN

ASİL

32

Mu***med Fu**an B**AY

ASİL

33

Seda Nu* Dİ**İZ

ASİL

34

Bü**a Ş**ŞEK

ASİL

35

Me** ŞAH***AYA

ASİL

36

Ha**m TO**AK

ASİL

37

M**ike ÖZ**RK

ASİL

38

Oz** ÖZ**N

ASİL

39

Mu***med Em** Y**CI

ASİL

40

Se**t Ö**AN

ASİL

41

N**la DO**N

YEDEK

42

Mu***fa Ek*** BE**AŞ

YEDEK

43

Ay** S**a DEMİR****RAN

YEDEK

44

Fat** YA**IN

YEDEK

45

B**za SA**Ç

YEDEK