Amaçlarımız

Yıllık kültürel faaliyet takvimi oluşturmayı planlamaktayız Yıllık 4 mevsim şeklinde planlama yapmayı düşünmekteyiz.

Kültürel anlamda Sivas’ın çatı şirketi olmak istiyoruz Tüm kurumların organizasyonlarını birleştirip tek merkezden yönetmek istiyoruz.

Sivas’ın tarihi kültürel ve turistik zenginliğini tüm Türkiye’ye tanıtarak ulusal ve uluslararası kültür merkezi haline getirmek istiyoruz.